پلاک خوان ساتپا – کتابخانه تشخیص پلاک خودرو

پلاکخوان ساتپا: از برترین کتابخانه های پلاک خوان ایران. مورد استفاده اکثر شرکتهای نرم افزاری. دموی پلاک خوان رایگان – دانلود نرم افزار پلاک خوان – قیمت پلاکخوان