فهرست بستن

حروف دستنویس

در پی استقبال جامعه دانشگاهی از مجموعه ارقام دستنویس هدی، مجموعه حروف دستنویس فارسی نیز آماده شده است. برای دیدن اطلاعات این مجموعه، فایل اطلاعات را ببینید.

تعدادی از نمونه های این مجموعه در تصویر زیر دیده می شود (برای تصویر بزرگتر کلیک کنید)

مجموعه حروف دستنویس فارسی

این مجموعه نیز برای استفاده تحقیقاتی، رایگان است. در صورت تمایل می توانید با ارسال اطلاعات زیر از طریق یک ایمیل دانشگاهی، مجموعه کامل را دریافت کنید.

1. نام و نام خانوادگی درخواست کننده
2. شماره تماس معتبر
3. نام دانشگاه و دانشکده محل تحصیل
4. نام استاد راهنما
5. تصویر نامه ای مبنی بر نیاز به این مجموعه داده، که به تایید استاد راهنما رسیده باشد

برای ارسال اطلاعات از ایمیل farsiocr at gmail استفاده کنید.

1 Comment

  1. بازتاب:منابع OCR فارسی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.