فهرست بستن

تماس با ما

در دنیای امروز، همه سامانه ها به سمت هوشمند شدن پیش می روند و یکی از موضوعات مهم در این حوزه، پردازش تصویر و شناسایی الگو است. تخصص ما در این حوزه هاست و پروژه هایی که در سایت معرفی شده است، بخشی از کارهای تجاری شده ماست. برخی پروژه ها به دلیل انحصاری یا محرمانه بودن در اینجا معرفی نشده اند.

این سایت توسط دکتر خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود راه اندازی شده است. هدف از این سایت در اختیار گذاشتن منابع رایگان و تجاری در زمینه OCR و ICR فارسی است. در حوزه های نظارت بر ترافیک، احراز هویت با استفاده از الگوهای بیومتریک مانند چهره و اثر انگشت و سایر حوزه های مرتبط با پردازش تصویر هم فعالیت داریم.

اطلاعات تماس

farsiocr [at] gmail [dot] com, hosseinkhosravi [at] shahroodut [dot] ac [dot] ir

تلفن 02331099

آدرس: شرکت دانش بنیان شهاب، مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان (واقع در شاهرود)