Posts made in آذر, ۱۳۹۵


با توجه به اینکه طی هفته های گذشته، پلاکهای ایران ۱۰ به تدریج وارد خیابانها شده اند، ضرورت داشت، موتور بازشناسی ارقام و حروف پلاک به منظور پشتیبانی از رقم تازه وارد صفر، اصلاح شود. هم اکنون نسخه ۶٫۹۳ کتابخانه تشخیص پلاک ستپا، امکان خواندن رقم صفر را دارد. مشتریانی که کمتر از یکسال از زمان خریدشان گذشته، می توانند به رایگان به روز رسانی کنند. سایر مشتریان، تماس...

ادامه ی مطلب